Daily Reading: November

November

 1. Ezekiel 1-3 / Psalms 109 / Romans 15-16
 2. Ezekiel 4-6 / Psalms 110-111 / 1 Corinthians 1
 3. Ezekiel 7-8 / Psalms 112-113 / 1 Corinthians 2-3
 4. Ezekiel 9-11 / Psalms 114-115 / 1 Corinthians 4
 5. Ezekiel 12-13 / Psalms 116-117 / 1 Corinthians 5-6
 6. Ezekiel 14-15 / Psalms 118 / 1 Corinthians 7
 7. Psalms 119 / 1 Corinthians 8-9
 8. Ezekiel 16 / Psalms 120-121 / 1 Corinthians 10-11
 9. Ezekiel 17-18 / Psalms 122-123 / 1 Corinthians 12-13
 10. Ezekiel 19-20 / Psalms 124-125 / 1 Corinthians 14
 11. Ezekiel 21-22 / Psalms 126-127 / 1 Corinthians 15
 12. Ezekiel 23-24 / Psalms 128-129 / 1 Corinthians 16
 13. Ezekiel 25-26 / Psalms 130-131 / 2 Corinthians 1-3
 14. Ezekiel 27-28 / Psalms 132 / 2 Corinthians 4-6
 15. Ezekiel 29-30 / Psalms 133-134 / 2 Corinthians 7-9
 16. Ezekiel 31-32 / Psalms 135 / 2 Corinthians 10-11
 17. Ezekiel 33-34 / Psalms 136 / 2 Corinthians 12-13
 18. Ezekiel 35-36 / Psalms 137 / Galatians 1-2
 19. Ezekiel 37-38 / Psalms 138 / Galatians 3-4
 20. Ezekiel 39-40 / Psalms 139 / Galatians 5-6
 21. Ezekiel 41-42 / Psalms 140 / Ephesians 1-2
 22. Ezekiel 43-44 / Psalms 141 / Ephesians 3-4
 23. Ezekiel 45-46 / Psalms 142 / Ephesians 5-6
 24. Ezekiel 47-48 / Psalms 143 / Philippians 1-2
 25. Daniel 1-2 / Psalms 144 / Philippians 3-4
 26. Daniel 3-4 / Psalms 145 / Colossians 1-2
 27. Daniel 5-6 / Psalms 146 / Colossians 3-4
 28. Daniel 7-8 / Psalms 147 / 1 Thessalonians 1-3
 29. Daniel 9-10 / Psalms 148 / 1 Thessalonians 4-5
 30. Daniel 11-12 / Psalms 149-150 / 2 Thessalonians 1-3

Top